CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verified compilation of CakeML to multiple machine-code targets

Anthony C. J. Fox ; Magnus O. Myreen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Yong Kiam Tan ; Ramana Kumar
Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN Conference on Certified Programs and Proofs, {CPP} 2017 p. 125-137. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Compiler verification, ML, Verified assemblyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-02-01. Senast ändrad 2017-03-30.
CPL Pubid: 247963