CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Airborne Wind Energy Systems in Natural Coordinates

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; M. Diehl
Airborne Wind Book (2013)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247953

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur