CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

No evidence for genetic linkage between development of multiple sclerosis and component of the IFN system and the JAK-STAT pathway.

M Bergkvist ; Marita Olsson (Institutionen för matematisk statistik) ; M Sandberg-Wollheim
Multiple Sclerosis Vol. 10 (2004), 1, p. 87-88.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur