CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization-based load reduction during rapid shutdown of multi-megawatt wind turbine generators

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; B. Chachuat
Wind Energy (1095-4244). Vol. 17 (2014), 7,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247947

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur