CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Two-time-scale Control Scheme for Fast Systems

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; D. Buccieri ; P. Mullhaupt ; D. Bonvin
IFAC Nonlinear Model Predictive Control (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur