CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Static Optimization via Tracking of the Necessary Conditions of Optimality using Neighboring Extremals

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; B. Srinivasan ; D. Bonvin
American Control Conference (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247944

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur