CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neighboring Extremal Controllers for Singular Problems

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system) ; B. Srinivasan ; D. Bonvin
American Control Conference (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur