CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-flight Estimation of the Aerodynamic Roll Damping and Trim Angle for a Tethered Aircraft based on Multiple-shooting

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Ahmad Hamta ; K. Geebelen ; J. Swevers ; M. Diehl
Conference SYSID (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur