CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Model Predictive Control and Moving Horizon Estimation for Mechanical Multi-Body Systems with Application to Fast Tethered Airplanes

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Mario Zanon (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; M. Diehl
IFAC Nonlinear Model Predictive Control (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247936

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur