CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aircraft Control based on Fast Non-linear MPC & Multiple-shooting

Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; M. Diehl
Conference on Decision and Control (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247934

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur