CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lyapunov based design of robust linear-feedback for time-optimal periodic quadcopter motions

J. Gillis ; K. Geebelen ; J. Sternberg ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; B. Houska ; M. Diehl
Proc. Benelux Meeting on Systems and Control (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur