CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust and Stable Periodic Flight of Power Generating Kite Systems in Turbulent Wind Flow Field

J. Sternberg ; J. Goit ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; M. Diehl
IFAC (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur