CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linkage disequilibrium and haplotype blocks in the MHC vary in an HLA haplotype specific manner assessed mainly by DRB1*03 and DRB1*04 haplotypes.

A Blomhoff ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; S Johansson ; HE Akselsen ; P Flemming ; J Nerup ; I Kockum ; A Cambon-Thomsen ; E Thorsby ; DE Undlien ; BA Lie
Genes and Immunity Vol. 7 (2006), 2, p. 130-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-02.
CPL Pubid: 24793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur