CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safety and efficiency analysis of HCT-Traffic flow indicators

Balazs Varga (Institutionen för signaler och system) ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 67 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31.
CPL Pubid: 247924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur