CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Natural organic matter (NOM) removal by modifying granular activated carbon filter using simple operational strategy

Nashita Moona (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Kathleen R. Murphy (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Mia Bondelind (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Olof Bergstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Nordic Drinking Water conference (2016)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2017-01-31. Senast ändrad 2017-01-31.
CPL Pubid: 247923

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur