CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory-Specific Reasoning about Loops with Arrays using Vampire

Yuting Chen (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Laura Kovacs (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Simon Robillard (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings of the 3rd Vampire Workshop Vol. EPiC volume (2016),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: theorem proving, automated reasoning, program analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31. Senast ändrad 2017-01-31.
CPL Pubid: 247920