CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 1st and 2nd Vampire Workshops

Laura Kovacs (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Andrei Voronkov (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
: EPiC Series of EasyChair , 2016.
[Bok]

Nyckelord: theorem proving, automated reasoning, logicDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-31. Senast ändrad 2017-01-31.
CPL Pubid: 247919