CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Replacing Conjectures by Positive Knowledge: Inferring Proven Precise Worst-Case Execution Time Bounds Using Symbolic Execution

Jens Knoop ; Laura Kovacs (Institutionen för Data- och informationsteknik, Formella metoder (Chalmers)) ; Jakob Zwirchmayr
Journal of symbolic computation (0747-7171). Vol. 80 (2017), p. 101-124.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: worst-case execution time (WCET) analysis, static symbolic execution, symbolic computationDenna post skapades 2017-01-30. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 247906

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Data- och informationsteknik, Formella metoder (Chalmers)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Datalogi

Chalmers infrastruktur