CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A high order parallel method for time discretization of parabolic type equations based on Laplace transformation and quadrature

Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Int. J. Numer. Anal. Model. Vol. 2 (2005), p. 85-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 24790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur