CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Commentaries on the role of theory: The power of an intellectual account: Developing stories of the digital age: Commentary on “Is theory king? Questioning the theory fetish in information systems” by David Avison and Julien Malaurent

Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för informatik (Chalmers))
Formulating Research Methods for Information Systems: Volume 1 p. 257-261. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-30.
CPL Pubid: 247899

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för informatik (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur