CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences in boreal forest stem volume estimation from multitemporal C-band InSAR

Jan Askne (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Maurizio Santoro
Recent Interferometry Applications in Topography and Astronomy p. 169-194. (2012)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-30. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 247880

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Signalbehandling
Skogsuppskattning och skogsindelning

Chalmers infrastruktur