CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Galerkin Finite Element Methods for Parabolic Problems, Second Edition

Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2006. ISBN: 978-3-540-33121-6.- xii+370 s.
[Bok]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2012-08-31.
CPL Pubid: 24788

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur