CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parabolic finite element equations in nonconvex polygonal domains

P Chatzipantelidis ; R. D. Lazarov ; Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; L. B. Wahlbin
BIT Numerical Mathematics Vol. 46 (2006), p. 113 - 143.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 24787

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur