CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time discretization via Laplace transformation of an integro-differential equation of parabolic type

William McLean ; Ian Sloan ; Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Numer. Math. (0029-599X). Vol. 102 (2006), 3, p. 497-522.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 24786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur