CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review: Beauty redeemed. Recycling post-industrial landscapes / by Ellen Braae

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Journal of Landscape Architecture (1862-6033). Vol. 2016 (2016), 3, p. 86-87.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: book review, urban transformation, industrial landscapes, architecture, landscape architecture, aesthetics as knowledge, sustainabilityDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29. Senast ändrad 2017-12-20.
CPL Pubid: 247835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Landskapsarkitektur
Arkitektur

Chalmers infrastruktur