CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closing remarks

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Artistic research Yearbook 2015 - From Arts college to university. Swedish Research Council p. 154-155. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: art, artistic research, practice-based, practice-driven research, Swedish Research CouncilDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29.
CPL Pubid: 247834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur