CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutord

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet p. 152-153. (2015)
[Kapitel]

Nyckelord: konst, konstnärlig forskning, konstnärligt praktikgrundad, praktikdriven, tematiskt ämnesöverskridande forskning, Vetenskapsrådet, ämnesöversikt, konstnärlig forskarutbildningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29.
CPL Pubid: 247833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur