CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantum behaviors in high-T-c systems: Macroscopic and vortex quantum tunneling

F Tafuri ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; D Stornaiuolo ; D Born ; D Dalena ; A Barone ; G Rotoli ; PG Medaglia ; P Orgiani ; G Balestrino ; V Kogan ; JR Kirtley
Physica C (0921-4534). Vol. 437-38 (2006), p. 303-308.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Proceedings of the Fourth International Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors VORTEX IVDenna post skapades 2006-12-31. Senast ändrad 2008-11-21.
CPL Pubid: 24783

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur