CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den kameleontiska kammaren

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Saxå kammarmusikfestival: Till kammarmusikens lov p. 176-191. (2016)
[Kapitel]

Nyckelord: arkitektur, arkitekturhistoria, kammarmusik, rum, musikhistoria, konsert, kulturhistoriaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29. Senast ändrad 2017-01-29.
CPL Pubid: 247823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Historia och arkeologi
Konst

Chalmers infrastruktur