CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

AIS in maritime research – Current status and future potential

Martin Svanberg ; Vendela Santén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; axel Andersson ; Henrik Holm ; Lars Markström ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers))
The 18th Nordic Maritime Universities DNV GL Workshop, NTNU, Trondheim 26-27 January (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-27.
CPL Pubid: 247795