CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrahigh Surface-Enhanced Raman Scattering of Graphene from Au/Graphene/Au Sandwiched Structures with Subnanometer Gap

Zhaoyao Zhan (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Lihui Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Wei Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Zhejian Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Anna Martinelli (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Ergang Wang (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Yu Cao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Jianing Chen ; Avgust Yurgens (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Jie Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Advanced Optical Materials (2195-1071). Vol. 4 (2016), 12, p. 2021-2027.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chemical sensing; graphene; plasmonic; subnanometer gap; surface-enhanced Raman scatteringDenna post skapades 2017-01-27. Senast ändrad 2017-04-27.
CPL Pubid: 247775

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi
Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur