CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmonic Metasurfaces with Conjugated Polymers for Flexible Electronic Paper in Color

Kunli Xiong (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Gustav Emilsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Ali Maziz ; Xinxin Yang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Lei Shao (Institutionen för fysik, Bionanofotonik (Chalmers)) ; Edwin W H Jager ; Andreas Dahlin (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Advanced Materials (0935-9648). Vol. 28 (2016), 45, p. 9956-9960.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: conjugated polymers; electrochromism; electronic paper; metasurfaces; plasmonsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-27. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 247772

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)