CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the opportunities for supplying the inbound goods to a shopping center using Short-Sea shipping

Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Martin Svanberg ; Hans-Henrik Hvolby ; Kenn Steger-Jensen ; Øivind Berg
The 18th Nordic Maritime Universities DNV GL Workshop, NTNU, Trondheim 26-27 January (2017)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-27.
CPL Pubid: 247764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur