CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research night owls

Magnus V. Persson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
SCIENCE (0036-8075). Vol. 354 (2016), 6315, p. 965-965.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-27. Senast ändrad 2017-01-31.
CPL Pubid: 247759

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2010-2017)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium