CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of Hypnotic and Alertness Medications (HAMs) in the U.S. Military

N. L. Shattuck ; K. Smith ; P. Matsangas ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik)
NASA Human Research Investigators Workshop, January 23-26, Galveston, TX. (2017)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2017-01-26.
CPL Pubid: 247747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Human Factors och Nautik (2014-2017)

Ämnesområden

Farmakologi

Chalmers infrastruktur