CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scientific workflows for MHD stability chain analysis of tokamak plasmas

R. Coelho ; A. Merle ; G. Vlad ; Dimitriy Yadykin (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; M. Owsiak ; O. Sauter ; I. Chapman ; M. Dunne ; P. Buratti
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-26. Senast ändrad 2017-10-06.
CPL Pubid: 247744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur