CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Belavin–Drinfeld solutions of the Yang–Baxter equation: Galois cohomology considerations

Arturo Pianzola ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Bulletin of Mathematical Sciences (1664-3607). Vol. 6 (2016), 16, p. 1-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-26.
CPL Pubid: 247730

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur