CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis and experimental evaluation of IEEE 802.15.4e TSCH CSMA-CA Algorithm

Domenico De Guglielmo ; Beshr Al Nahas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Simon Deuqennoy ; Thiemo Voigt ; Giuseppe Anastasi
IEEE Transactions on Vehicular Technology (0018-9545). Vol. PP (2016), 99, p. 1-1.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Actuators, Algorithm design and analysis, Analytical models, IEEE 802.15 Standard, Measurement, Prediction algorithms, Capture effect, IEEE 802.15.4e, TSCH, WSANsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-25. Senast ändrad 2017-03-31.
CPL Pubid: 247712

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)