CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proton dynamics in oxides: An insight into the mechanics of proton conduction from quasielastic neutron scattering

Maths Karlsson (Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers))
Structural Characterization Techniques: Advances and Applications in Clean Energy p. 125-160. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-25.
CPL Pubid: 247690

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Kondenserade materiens fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur