CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stanley Mandelstam and me and life on the light-cone

Lars Brink (Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers))
International Journal of Modern Physics A (0217-751X). Vol. 32 (2017), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Stanley Mandelstam has always been one of my heroes in physics. Here I will describe my meetings with Stanley over the years and how our respective work sometimes coincided.Denna post skapades 2017-01-25. Senast ändrad 2017-03-31.
CPL Pubid: 247686

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur