CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Morphological models for inhomogeneous particles: light scattering by aerosols, cometary dust, and living cells

Michael Kahnert (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Timo Nousiainen ; Johannes Markkanen
Light Scattering Reviews 11, Springer, Berlin p. 299-337. (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-24. Senast ändrad 2017-01-24.
CPL Pubid: 247681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Optisk fysik
Meteorologi och atmosfärforskning
Biofysik

Chalmers infrastruktur