CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kulturkrock eller brobygge?

Kristina Grange (Sektionen för arkitektur)
Arkitektidningen 10, p. 10-11. (1998)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Samma artikel publicerades samma år i Magasin Chalmers.Denna post skapades 2017-01-24.
CPL Pubid: 247677

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur