CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från byggnadsyrke till making profession? : om mötet mellan arkitekter och ingenjörer

Kristina Grange (Sektionen för arkitektur)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 2002. - 116 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2017-01-24.
CPL Pubid: 247676

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2002:4