CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bristande sjukdomsinsikt - eller självförtroende?

Kristina Grange (Sektionen för arkitektur)
Arkitektur (0004-2021). 2, p. 81-82. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-24.
CPL Pubid: 247672

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur