CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogen Production with Carbon Dioxide Capture by Reforming of Natural Gas using Chemical-Looping Technologies

Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24766

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Hydrogen and power production with integrated carbon dioxide capture by chemical-looping reforming


Using steam reforming to produce hydrogen with carbon dioxide capture by chemical-looping combustion


Synthesis gas generation by chemical-looping reforming in a continuously operating laboratory reactor


Examination

Datum: 2006-06-08
Tid: 10.00
Lokal: 10.00