CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogen Production with Carbon Dioxide Capture by Reforming of Natural Gas using Chemical-Looping Technologies

Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-12-29. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24766