CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Surface Modification of Carbon Nanotubes for Fabricating High Performance CNT Based Hybrid Nanostructures

Nan Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Santosh Pandit (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Lilei Ye ; Michael Edwards (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; .R.S.S Pokkapati ; Murali Murugesan (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Changhong Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Fredrik Westlund ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Ivan Mijakovic (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi)
Carbon (0008-6223). (2016)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-23.
CPL Pubid: 247654