CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene oxide based coatings on Nitinol for biomedical implant applications: Effectively promote mammalian cell growth but kill bacteria

Changhong Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Santosh Pandit (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Ivan Mijakovic (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
RSC Advances (2046-2069). Vol. 6 (2016), 44, p. 38124-38134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-23. Senast ändrad 2017-04-27.
CPL Pubid: 247649

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)