CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CALL communities and culture – short papers from EUROCALL 2016

Salomi Papadima-Sophocleous ; Linda Bradley (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) ; Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ; Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)) ; Sylvie Thoüesny
(2016)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: CALL, Computer Assisted Language Learning, Language learning and technologyDenna post skapades 2017-01-23.
CPL Pubid: 247646

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för fackspråk och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (GU)
Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) (GU)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap
Pedagogik
Lärande
Språk och litteratur

Chalmers infrastruktur