CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production of H2 and synthesis gas by chemical-looping reforming

Magnus Rydén (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Tobias Mattisson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Proceedings of the the 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, Trondheim, Norway, June 2006. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-05. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 24764

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur