CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om mötet mellan arkitekter och ingenjörer

Kristina Grange (Sektionen för arkitektur)
Lychnos (0076-1648). p. 211-223. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-23. Senast ändrad 2017-01-24.
CPL Pubid: 247634

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur